ลงทะเบียน

02-073-0668,02-073-0669

โปรรุ่นใหญ่
ฝากขั้นต่ำ 3 ล้านบาท

 • 3.4%

  ระยะเวลาฝาก
  36 เดือน

 • 3%

  ระยะเวลาฝาก
  24 เดือน

 • 2.5%

  ระยะเวลาฝาก
  12 เดือน

 • หมายเหตุ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • โปรน้องใหม่
  ฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

 • 2.75%

  ระยะเวลาฝาก
  18 เดือน

 • หมายเหตุ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทำไม ต้องฝากเงินกับ
เงินทุนศรีสวัสดิ์

 • ดอกเบี้ยสูง

  เปิดบัญชีง่ายเพียง
  นำบัตรประชาชนพร้อมสมุดคู่ฝากของธนาคารพาณิชย์ใดมาก็ได้
  เพื่อรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี

 • สคฝ. DPA

  ได้รับการคุ้มครองจากสถาบัน
  คุ้มครองเงินฝาก

 • ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 หรือ 6 เดือน
  ตามโปรโมชั่น

 • เลือกฝากได้ตามความต้องการ

  เลือกฝากได้ตามความต้องการ
  สั้น-ยาว